Iaido

При розробці Aiki Toho Iai сенсей Shoji Nishio спирався на ката різних школ класичного Iaido. Тому послідовники Shoji Nishio теж вивчають Iaido класичних школ Musoshinden-ryu і Suio-ryu, а також “збірні” ката Shin Toho і Seitei Iai, які містять узагальнюючі техніки з різних школ Iaido.

Iaido
Iaido

Shin Toho

Zen Nippon Iaido Renmei Shin Toho Iaido – стандартизована система Всеяпонської федерації Iaido (ZNIR, Zen Nihon Iaido Renmei, заснована в 1948 році). Розділ складається з п’яти ката і є аналогом Seitei Iai, що розвивається Всеяпонською федерацією Kendo (ZNKR, Zen Nihon Kendo Renmei). Розділ був створений на зборах представників різних шкіл у жовтні 1956 року.

Термін “Toho” (刀法) означає “метод, спосіб”. Термін “Shin” у назві стилю означає “новий”. Таким чином, Shin Toho Iaido – це “нові методи (використання) меча”. “Seitei” (制定) означає “встановлення, установа”, у застосування до наборів ката ZNIR і ZNKR передбачає набір технік, затверджений цими організаціями.

Ката Shin Toho взяті із п’яти стилів Iaido, чиї федерації входять до ZNIR. Кожен стиль представлений однією ката.

RyuIai
1Muso Jikiden Eishin-ryuMaegiri
2Mugai-ryuZengogiri
3Shindo Munen-ryuKiriage
4Suio-ryuShihogiri
5Hoki-ryuKittusakigaeshi

Ці техніки складають розділ Iaido, який є загальним для всіх стилів ZNIR та призначений для об’єктивної оцінки показових та атестаційних виступів на підставі виконання уніфікованого набору базових ката.

Shin Toho вивчається як обов’язкове доповнення до кожного з п’яти корю. Демонстрація однієї з ката Shin Toho є обов’язковою на всіх атестаціях ZNIR.

На відміну від ZNKR Seitei Iai, яке традиційно вивчається в Kendo, Shin Toho не викладається окремо від вивчення того чи іншого корю. Відповідно, не існує додзьо, де вивчають тільки Shin Toho, не вивчаючи інших стилів Iaido, що входять до переліку ZNIR.

Нижче представлена демонстрація ката Shin Toho у виконанні сенсея Takashi Kuroki (Aikido Shihan, 6 dan in Aikido Aikikai, 5 dan in Toho Iaido, 5 dan in Jodo).

Maegiri
Zengogiri
Kiriage
Shihogiri
Kittusakigaeshi